Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Klub Aktywności Lokalnej/Pobudzanie Aktywności Obywatelskiej

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Klub Aktywności Lokalnej/Pobudzanie Aktywności Obywatelskiej

Klub Aktywności Lokalnej

Usługa społeczna KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ/ POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ realizowana jest w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:

uczestnictwo w Klubie Aktywności Lokalnej w szczególności dla: grupy seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz młodzieży w obszarze pobudzania aktywności obywatelskiej ( w tym warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce.

– celem głównym działalności Klubu Aktywności Lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców w zakresie poprawy sytuacji osobistej i integracji lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia rodzin, rozwój wolontariatu i działań samopomocowych;

Korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765