Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Struktura organizacyjna CUS

Strona Główna 9 O Nas 9 Struktura organizacyjna CUS

Witamy na stronie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.
Tu znajdują się wszelkie informacje na temat naszej działalności.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.


Dyrektor Centrum Usług Społecznych
81 517 24 68, wew. 30
Anna Ostasz

Zespół ds. organizowania usług społecznych
81 517 24 68, wew. 34
Beata Wieczerzak – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
tel. 785 788 763

Justyna Pruszkowska – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
tel. 785 788 765

 

Organizator społeczności lokalnej
81 517 24 68 wew. 35
Magdalena Morek
tel. 785 788 767

Organizator pomocy społecznej
81 517 24 68 wew. 25
Agnieszka Poleszak
tel. 785 788 770

Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
81 517 24 68 wew. 24
Weronika Skic – Pracownik Socjalny
tel. 785 788 838

Natalia Winiarska  Pracownik  I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych – Pracownik socjalny
tel. 785 788 748

81 517 24 68 wew. 26
Grzegorz Zygo – Starszy Pracownik Socjalny
tel. 785 788 835

Magdalena Poleszak – Pracownik Socjalny
tel. 785 788 837

 

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej, analiz i programów

81 517 24 68 wew. 29
Mariola Rudzka – Specjalista Pracy Socjalnej
tel. 785 788 757

Marta Król – Pracownik socjalny
tel. 785 788 769

81 517 24 68 wew. 28
Magdalena Rychlicka – Inspektor

Nina Skawińska-Kaliniak Inspektor

Eliza Sieńko – Asystent Rodziny
tel. 785 788 756

Zespół ds. Obsługi Świadczeń
81 517 24 68 wew. 23
Magdalena Brzuska – Starszy Inspektor

81 517 24 68 wew. 22
Brygida Żydek – Inspektor

Patrycja Mirosław – Inspektor

 

Główny Księgowy
81 517 24 68 wew. 33
Urszula Zając

Zespół ds. finansowo-administracyjnych
81 517 24 68 wew. 32
Katarzyna Majkut – Starszy Księgowy

Elżbieta Samorek Starszy Inspektor
tel. 785 788 766

81 517 24 68 wew. 30
Paulina Nowak – Sekretarka

81 517 24 68 wew. 20
Agata Bednarczyk – Pomoc administracyjna
Iwona Adamczyk – Pomoc administracyjna

Wojciech Olszak – Kierowca, goniec
tel. 785 788 761