Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Struktura organizacyjna CUS

Strona Główna 9 O Nas 9 Struktura organizacyjna CUS

Witamy na stronie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.
Tu znajdują się wszelkie informacje na temat naszej działalności.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.


Dyrektor Centrum Usług Społecznych
Anna Ostasz, aostasz@cusbelzyce.pl, 81 517 24 68, wew. 30

Zespół ds. organizowania usług społecznych
81 517 24 68, wew. 34
Beata Wieczerzak – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
bwieczerzak@cusbelzyce.pl,
Justyna Pruszkowska – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych
jpruszkowska@cusbelzyce.pl,

Organizator społeczności lokalnej
81 517 24 68 wew. 35
Magdalena Morek
mmorek@cusbelzyce.pl,

Organizator pomocy społecznej
81 517 24 68 wew. 24
Agnieszka Poleszak
apoleszak@cusbelzyce.pl

Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
81 517 24 68 wew. 25
Katarzyna Wydra – Pracownik Socjalny
kwydra@cusbelzyce.pl

81 517 24 68 wew. 26
Grzegorz Zygo – Starszy Pracownik Socjalny
gzygo@cusbelzyce.pl

Magdalena Poleszak – Pracownik Socjalny
mpoleszak@cusbelzyce.pl

Alina Adamczyk – Specjalista Pracy Socjalnej
aadamczyk@cusbelzyce.pl

Weronika Skic – Pracownik Socjalny
wskic@cusbelzyce.pl

Zespół ds. pomocy instytucjonalnej, analiz i programów
81 517 24 68 wew. 28
Mariola Rudzka – Specjalista Pracy Socjalnej
mrudzka@cusbelzyce.pl

81 517 24 68 wew. 27
Magdalena Rychlicka – Inspektor
mrychlicka@cusbelzyce.pl ,

Nina Skawińska-Kaliniak Inspektor
nskaliniak@cusbelzyce.pl

81 517 24 68 wew. 21
Eliza Sieńko – Asystent Rodziny
esienko@cusbelzyce.pl

Zespół ds. Obsługi Świadczeń
81 517 24 68 wew. 23
Magdalena Brzuska – Starszy Inspektor
mbrzuska@cusbelzyce.pl

81 517 24 68 wew. 22
Brygida Żydek – Inspektor
bzydek@cusbelzyce.pl ,

Patrycja Mirosław – Inspektor
pmiroslaw@cusbelżyce.pl

Główny Księgowy
81 517 24 68 wew. 33
Urszula Zając
uzajac@cusbelzyce.pl

Zespół ds. finansowo-administracyjnych
81 517 24 68 wew. 32
Katarzyna Majkut – Starszy Księgowy
kmajkut@cusbelzyce.pl ,

Elżbieta Samorek Starszy Inspektor
esamorek@cusbelzyce.pl
,

81 517 24 68 wew. 30
Paulina Dąbrowska – Sekretarka
pdabrowska@cusbelzyce.pl,

81 617 24 68 wew. 20
Agata Bednarczyk – Pomoc administracyjna
Iwona Adamczyk – Pomoc administracyjna

81 517 24 68 wew. 21
Wojciech Olszak – Kierowca, goniec