Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych

 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH realizowana jest w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa psychologicznego min: umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, emocjami oraz sytuacjami trudnymi;

korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765