Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Projekt – Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

Strona Główna 9 Projekty i programy 9 Projekt – Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Gmina Bełżyce realizuje projekt nr POWR.02.08.00-00-0045/20 „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Bełżyce poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypracowanie modelu świadczenia usług społecznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 094 339,50 zł

Okres realizacji  01.01.2021 – 30.09.2023

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY