Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Indywidualne poradnictwo dietetyczne

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Indywidualne poradnictwo dietetyczne

INDYWIDUALNE PORADNICTWO DIETETYCZNE

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO DIETETYCZNE realizowana jest w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa dietetycznego dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie indywidualne poradnictwo dietetyczne do  zdiagnozowanych potrzeb, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestnika projektu.

– uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa dietetycznego: poradnictwa w zakresie zdrowego żywienia, sposobów na utratę wagi i powrót do jej prawidłowej wartości, dobór odpowiedniej diety do posiadanych schorzeń, pomoc w zmianie złych nawyków żywieniowych, poradnictwa w zakresie rodzaju aktywności fizycznej i jej roli w zdrowym żywieniu i walce z otyłością

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,

tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765