Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Indywidualne poradnictwo logopedyczne

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Indywidualne poradnictwo logopedyczne

INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE

 

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE realizowana jest w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa logopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie indywidualne poradnictwo logopedyczne do  zdiagnozowanych potrzeb, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestnika projektu.

–uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa logopedycznego
elementów: rozwoju mowy, wywoływania mowy, terapii w zakresie komunikacji  społecznej  i  rozwoju zachowań  deficytowych z uwagi  na  stwierdzone niepełnosprawności

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765