Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Indywidualne poradnictwo logopedyczne

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Indywidualne poradnictwo logopedyczne

INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE – Gmina Bełżyce/ Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do usługi społecznej Indywidualnego poradnictwa logopedycznego.

 

Usługa społeczna INDYWIDUALNE PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w indywidualnych usługach poradnictwa logopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie indywidualne poradnictwo logopedyczne do  zdiagnozowanych potrzeb, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestnika projektu.

–uwzględnienie w tematyce indywidualnego poradnictwa logopedycznego
elementów: rozwoju mowy, wywoływania mowy, terapii w zakresie komunikacji  społecznej  i  rozwoju zachowań  deficytowych z uwagi  na  stwierdzone niepełnosprawności

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 30 września 2021 r od godz. 10.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34,
tel. komórkowy 726 702 600 oraz 726 702 607