Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Wsparcie osób niepełnosprawnych [Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania]

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Wsparcie osób niepełnosprawnych [Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania]

„USŁUGA SPOŁECZNA WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, (USŁUGI ASYSTENCKO-WSPIERAJĄCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA)

 

Usługa społeczna w formie świadczenia usług asystencko-wspierających dla  osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania mieszkańców gminy Bełżyce jest świadczona w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Usługi asystencko-wspierające dla osób niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania, mają na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu, a także zapobieganie izolacji i zapewnienie integracji społecznej dla zamieszkujących  na terenie gminy Bełżyce – uczestników projektu.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765