Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

— Zyskuj razem z całą rodziną


Karta Dużej Rodziny

Sprawdź informacje na temat programu.

Witamy na stronie
Centrum Usług Społecznych w Bełżycach.
Tu znajdują się wszelkie informacje na temat naszej działalności.
W razie jakichkolwiek wątpliwości,
zapraszamy do kontaktu

O Nas

Sprawdź informację o CUS

Czyste Powietrze

Terminy składania wniosków

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź informację na temat KDR

Pomoc w przemocy

Uzyskaj wsparcie

Dodatek osłonowy

Sprawdź informację

Aktualności

Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium – Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. „Lubelski Program Aktywizacji”. W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże.

Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium – Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. „Lubelski Program Aktywizacji”. W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże.

Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium - Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. "Lubelski Program Aktywizacji". W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże. Wszelkie informacje i...

Informujemy, że IT Consulting Sp. z o.o. oraz Instytut Europejski Pro Civium – Fundacja realizują na terenie województwa Lubelskiego projekt pn. „Lubelski Program Aktywizacji”. W ramach projektu realizowane są m. im. szkolenia i staże.

Informujemy, że na terenie Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt „Krok w stronę integracji” skierowany do obywateli Ukrainy przebywających/zamieszkujących na obszarze województwa Lubelskiego

Informujemy, że na terenie Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt „Krok w stronę integracji” skierowany do obywateli Ukrainy przebywających/zamieszkujących na obszarze województwa Lubelskiego. Poniżej informacje przekazane przez realizatora Projektu:...