Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Dodatek osłonowy – aktualizacja 22.01.2024

Dodatek osłonowy – aktualizacja 22.01.2024

Dodatek osłonowy 2024 Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które...

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31...

Zapraszamy do udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej pod patronatem Wojewody Lubelskiego w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej pod patronatem Wojewody Lubelskiego w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Szanowni Państwo,  w imieniu Pomysłodawczyni Akcji i Przewodniczącej Społecznego Komitetu Ogólnopolskiej Akcji PDPZ - Pani Ewy Dados, przekazujemy zaproszenie do udziału w tegorocznej "Charytatywnej Aukcji Przedmiotów - Dar Serca za Dar Serca", organizowanej pod...