Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Harmonogramy wsparcia w projekcie

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Harmonogramy wsparcia w projekcie

W  ramach projektu  nr POWR.02.08.00-00-0045/20 ,,Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Usługi realizowane są: w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b,
1 piętro; w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu (usługa mobilna) na terenie gminy Bełżyce; w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.

Usługa społeczna Godziny realizacji Dzień tygodnia
Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych 10.00 – 14.00   14.00 – 18.00 poniedziałek
Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa i Terapia dla rodzin 14.00 – 18.00 wtorek
Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa i Terapia dla rodzin 12.00 – 16.00 środa
Mediacje rodzinne 16.00 – 18.00 środa
Indywidualne poradnictwo dietetyczne 15.00 – 18.00 czwartek
Indywidualne poradnictwo logopedyczne 13.00 – 18.00 piątek
Indywidualne poradnictwo psychiatryczne dla dorosłych 14.00 – 17.00 czwartek
Klub Aktywności Lokalnej, Klub Rodzica i Dziecka, Usługi asystencko-wspierające Wg. odrębnego harmonogramu Wg. odrębnego harmonogramu

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usług społecznych odbywa się  w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach. Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34 oraz 726 702 600 lub 726 702 607