Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Godziny pracy

Strona Główna 9 O Nas 9 Godziny pracy

Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
przyjmuje interesantów:

Świadczenia rodzinne:
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Pomoc społeczna i usługi społeczne:
Wtorek, Czwartek  10:00 – 18:00
Pozostałe dni 7:30 – 15:30

W soboty i niedziele – nieczynne