Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa, Terapia dla rodzin

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa, Terapia dla rodzin

TERAPIA (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN) 

Usługa społeczna TERAPII (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN) realizowana jest w ramach trwałości projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w terapii dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie usługi terapii do  zdiagnozowanych potrzeb, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestnika projektu.

– uwzględnienie w tematyce terapii: rozpoznania potrzeb pacjenta związanych z leczeniem uzależnienia, oceny pod kątem problemów zdrowotnych współistniejących z uzależnieniem, pracy nad ustabilizowaniem abstynencji, wzmacniania motywacji do wprowadzania zmian w aktualnym funkcjonowaniu, rozwiązania problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowanie więzi między jej członkami, odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765