Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa, Terapia dla rodzin

Strona Główna 9 Usługi społeczne 9 Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa, Terapia dla rodzin

TERAPIA (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN) – Gmina Bełżyce/ Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do usługi społecznej Terapii (dla osób uzależnionych, terapia krótkoterminowa, terapia dla rodzin).

 

Usługa społeczna TERAPII (DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN)  realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w terapii dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce;

– dostosowanie usługi terapii do  zdiagnozowanych potrzeb, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę  sporządzoną dla Uczestnika projektu.

– uwzględnienie w tematyce terapii: rozpoznania potrzeb pacjenta związanych z leczeniem uzależnienia, oceny pod kątem problemów zdrowotnych współistniejących z uzależnieniem, pracy nad ustabilizowaniem abstynencji, wzmacniania motywacji do wprowadzania zmian w aktualnym funkcjonowaniu, rozwiązania problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowanie więzi między jej członkami, odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie

– korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

 

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 30 września 2021 r od godz. 10.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34,
tel. komórkowy 785 788 763 oraz 785 788 765