Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zmiany w wymiarze godzin realizacji Usługi Społecznej – Terapia od 19.01.2022

Informujemy, że od dnia 19 stycznia 2022 r. Usługa Społeczna – Terapia będzie realizowana we środy zwiększonym wymiarze godzin, tj. w godzinach 8.00 -16.00. Godziny realizacji we wtorki pozostają bez zmian.