Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zmiany w Harmonogramie Usług Społecznych!

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) usługa społeczna Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży nie odbędzie się z powodu nieobecności prowadzącego.

Ponadto informujemy, że w dniu 27 lipca 2022 r. usługa społeczna Terapie nie odbędzie się z powodu nieobecności terapeuty.

Wszelkich informacji udzielają Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych, tel. 726 702 600 oraz 726 702 607.