Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zmiany w harmonogramie Grudzień 2021r!

Informujemy, że Warsztaty dla rodziców w Klubie Rodzica i Dziecka, zaplanowane na 16.12.2021 r. odbędą się 17.12.2021 r. w wydłużonym wymiarze godzin. Jednocześnie informujemy, że warsztaty z dnia 18.12.2021 r. zostają odwołane.