Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 ZMIANA SIEDZIBY PUNKTU NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH OD 1 SIERPNIA 2022 r.

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku zmianie ulegnie siedziba punktu nieodpłatnych porad prawnych.

Porady prawne odbywać się będą w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, pierwsze piętro.
Dni i godziny otwarcia pozostają bez zmian (wtorek, piątek w godzinach 9.00-13.00). Pełny harmonogram w załączniku (tu załącznik)

Jednocześnie przypominamy, że porady odbywają się po umówieniu terminu porady pod numerem telefonu 81 52 86 714,

e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl lub poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/