Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów od 26.01.2022r. do 4.02.2022 r. włącznie.

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2 oraz potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników CUS, zawieszamy bezpośrednią obsługę interesantów od 26.01.2022r. do 4.02.2022 r. włącznie.

Zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego 81 517 24 68

pełny wykaz numerów telefonów dostępny jest pod adresem https://cusbelzyce.pl/o-nas/struktura-organizacyjna-cus/

mailowego cus@cusbelzyce.pl

poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP: ops_belzyce

Jednocześnie informujemy, że wnioski na dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wszystkich informacji dotyczących wniosków udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu 81 517 24 68.