Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego na spotkanie w ramach konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach w powiatach województwa lubelskiego w ramach konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.
Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.
Konsultacje społeczne potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r., a projekt dokumentu jest dostępny na stronach internetowych pod adresami: www.rpo.lubelskie.plwww.lubelskie.pl oraz www.umwl.bip.lubelskie.pl.
 
W ich trakcie, oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.
 

24 spotkania w 3 tygodnie

Dzięki uprzejmości władz powiatów i miast na prawach powiatu, zorganizowanych zostanie w sumie 24 spotkań
(na ten moment będą się odbywały stacjonarnie):

 • Powiat Lubartowski 18 sierpnia
 • Powiat Świdnicki 18 sierpnia
 • Lublin 18 sierpnia
 • Powiat Łukowski 23 sierpnia
 • Powiat Radzyński 23 sierpnia
 • Powiat Krasnostawski 26 sierpnia
 • Powiat Chełmski 26 sierpnia
 • Powiat Biłgorajski 26 sierpnia
 • Powiat Włodawski 27 sierpnia
 • Powiat Łęczyński 27 sierpnia
 • Powiat Parczewski 27 sierpnia
 • Powiat Puławski 30 sierpnia
 • Powiat Tomaszowski 30 sierpnia
 • Powiat Kraśnicki 31 sierpnia
 • Powiat Janowski 31 sierpnia
 • Powiat Opolski 31 sierpnia
 • Biała Podlaska 2 września
 • Powiat Bialski 2 września
 • Powiat Lubelski 2 września
 • Zamość 3 września
 • Powiat Zamojski 3 września
 • Powiat Hrubieszowski 3 września
 • Chełm 15 września
 • Powiat Rycki 16 września


Porozmawiają o przyszłych Funduszach Europejskich
 

Spotkania zakładają przedstawienie projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 z podziałem na trzy części (z uwzględnieniem wszystkich jego priorytetów). Pierwsza pozwoli na otwarcie spotkania i powitanie gości przez gospodarza miejsca. Znajdzie się w niej również omówienie przez przedstawiciela Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego obszarów ujętych w programie z uwzględnieniem podstawowych założeń konsultowanego dokumentu.
Druga część, prezentowana będzie przez pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Departamentu Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, dotyczyć ona będzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • badań i Innowacji oraz transformacji gospodarczej i cyfrowej (Priorytet I Badania naukowe i innowacje; Priorytet II transformacja gospodarcza i Cyfrowa),
 • środowiska i transportu (Priorytet III Ochrona środowiska i klimatu; Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii; Priorytet V Zrównoważony system transportu),
 • infrastruktury społecznej (Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej),
 • rozwoju zrównoważonego terytorialnie (Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie).

Trzecia dotyczyć będzie wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +.
Prezentować ją będą pracownicy Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, a ich wystąpienia odnosić się będą do szeroko pojętego kapitału ludzkiego, tj. potrzeb rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji (Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej, Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy; Priorytet IX Lepsza edukacja). W trakcie spotkań zaplanowana jest również dyskusja z uczestnikami.
 
Więcej informacji o konsultacjach programu można zasięgnąć pod numerem telefonu: 81 47 81 461.

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Źródło zdjęcia: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/ruszaja-spotkania-w-powiatach-w-ramach-konsultacji-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/ (autor: Piotr Wójcik/UMWL)