Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą brać udział w akcjach wolontariackich na terenie Gminy Bełżyce.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą brać udział w akcjach wolontariackich na terenie Gminy Bełżyce.

23 lutego 2022 r.

godz. 14.00, siedziba CUS

ul. Fabryczna 2b, 1 piętro

Szczegółowych informacji udziela Organizator Społeczności Lokalnej, nr tel. 726 702 605.

Spotkanie realizowane w ramach działań wspierających.