Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Zapraszamy do udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej pod patronatem Wojewody Lubelskiego w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Szanowni Państwo, 

w imieniu Pomysłodawczyni Akcji i Przewodniczącej Społecznego Komitetu Ogólnopolskiej Akcji PDPZ – Pani Ewy Dados, przekazujemy zaproszenie do udziału w tegorocznej „Charytatywnej Aukcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej pod patronatem Wojewody Lubelskiego w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

Aukcja odbędzie się 8 grudnia, od godziny 16.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

Ci z Państwa, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w „Aukcji”, mogą dołączyć do licytacji za pośrednictwem linku https://luw.page.link/PDPZ. Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej https://www.pdpz.pl/ oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu „Aukcji”. Tradycyjnie, „walutą” za którą będzie można nabyć wystawione do licytacji przedmioty będą sztuki i kilogramy produktów żywnościowych, słodyczy, a także innych niezbędnych darów.

Informacje jak i gdzie przekazać dary, uzyskacie Państwo w trakcie „Aukcji” lub wysyłając e-mail na adres: biuro@pdpz.pl albo dzwoniąc pod numer 508 048 229.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w „Aukcji” mamy możliwość wsparcia potrzebujących pomocy mieszkańców naszego regionu: podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, a także innych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotnych i seniorów.

Ufamy, iż zechcecie się Państwo dołączyć do tej ważnej społecznie i wieloletniej Akcji charytatywnej, która rozpoczęła się w Lublinie 31 lat temu.