Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość przekazujemy informację na temat obecnie testowanych nowych instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

Obecnie uruchomiono wdrożenie „Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) – KONKURS OTWARTY, czy też refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą – KONKURS OTWARTY oraz specjalistyczne doradztwo zawodowe.

Wszelkie dodatkowe informacje i materiały załączamy w poniższych linkach oraz można otrzymać od:

●      „Dostępna i elastyczna dotacja”
 
Andrzej Smoliński, tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

●      „Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”
Małgorzata Lachtara, tel.: +48575480430, asystent@cpt.org.pl

●      „Specjalistyczne doradztwo zawodowe”
Joanna Kędzierska, tel.: +48533020305, doradztwo@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl.

Materiały informacyjne i komunikat – asystent

https://drive.google.com/file/d/1kPoBfN8yzLTvN5XQfkMiBd3-GyvWwNAN/view?usp=share_link

Materiały informacyjne i komunikat – doradztwo

https://drive.google.com/file/d/111F7PMsPaqS9-DztB54Mw67vBOCCJUGX/view?usp=share_link

Materiały informacyjne i komunikat – dotacja

https://drive.google.com/file/d/1Mx0auYePhSm7IgFAE1fI8nuhjeKnEYgS/view?usp=share_link