Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Wizyta studyjna dotycząca Modelu Usług Społecznych

W dniu 22 listopada 2021 r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bełżycach odbyła się wizyta studyjna dotycząca Modelu Usług Społecznych. Uczestniczył w niej Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Wójt Gminy Hrubieszów Tomasz Zając, Dyrektor CUS w Bełżycach Anna Ostasz, Kierownik GOPS w Hrubieszowie Justyna Kozłowska oraz: przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej a także pracownicy Urzędu Gminy w Hrubieszowie, GOPS w Hrubieszowie i CUS w Bełżycach.

To spotkanie zostało realizowane w związku z projektem ,,Nowa jakość usług społecznych w Gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Gmina Bełżyce jest miejscem wyznaczonym, w którym inne samorządy województwa lubelskiego mogą otrzymać tzw. ,,dobrą praktykę” w zakresie rozwoju usług społecznych świadczonych dla mieszkańców gminy.