Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 WAŻNA ZMIANA DATY REALIZACJI USŁUGI SPOŁECZNEJ!

Informujemy, że jednorazowo usługa społeczna Terapia dla osób uzależnionych, Terapia krótkoterminowa, Terapia dla rodzin zostaje przeniesiona z dnia 5.11.2021 r. w godz. 8.00-13.00 na dzień 9.11.2021 r. w godz. 8.00-13.00.