Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 W związku z realizowanym przez Gminę Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach projektem „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Gminę Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach pilotażowym projektem nr POWR.02.08.00-00-0045/20 pt. „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej : II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Centrum Usług Społecznych w Bełżycach zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Na postawie jej wyników przeprowadzona zostanie aktualizacja diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Bełżyce w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”.

Zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Link do ankiety: https://forms.gle/c2nZJQBnfayw5TVe8