Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy projekcie pn. „Lubelski Park Nowych Możliwości”.

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie pn. „Lubelski Park Nowych Możliwości” realizowanym w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja, współfinansowanym ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności podstawowych oraz kompetencji 50 osób dorosłych, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego – w powiatach łęczyńskim, lubelskim lub mieście Lublin, posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia lub uzupełnienia umiejętności i kompetencji.

W szczególności zapraszamy kobiety, osoby starsze (powyżej 60 roku życia), osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, jak również osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu, a dokładny termin naboru oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej https://lpnt.pl/.

Z wyrazami szacunku,

 

Zespół Projektu Lubelski Park Nowych Możliwości