Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 W dniu 6 maja 2022 roku od godziny 10:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 (sala konferencyjna) Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie organizuje giełdę pracy dla osób z Ukrainy.

W dniu 6 maja 2022 roku od godziny 10:00 do 15:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 (sala konferencyjna) Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie organizuje giełdę pracy dla osób z Ukrainy.

Zaprosiliśmy 20 pracodawców z terenu całego powiatu chcących zatrudnić osoby z Ukrainy przy różnego rodzajach pracach nie wymagających znajomości języka polskiego. Prosimy o promocję naszego przedsięwzięcia wśród osób Państwa interesantów.

Prosimy też, aby zainteresowane osoby potwierdziły swój udział u Pani Iriny Dombrowskiej tel. 502 967 934.

Na giełdzie będą również studenci z Ukrainy, którzy przetłumaczą rozmowę z pracodawcą. Przesyłam Państwu również plakaty dotyczące naszego wydarzenia po polsku i po ukraińsku z prośbą o ich zamieszczenie na Waszej stronie internetowej raz o umieszczenie w miejscach ogólnie dostępnych.

Zapraszamy.

Повітове Бюро Праці в Любліні

запрошує на

БІРЖУ ПРАЦІ ДЛЯ ВИХІДЦІВ З УКРАЇНИ

06 травня 2022 р. (п’ятниця) в год. 1000-1500

яка відбудеться в Starostwie Powiatowym  в ЛюблініSpokojna 9 ( конференцзал)

під час зустрічі можна буде познайомитись приблизно  з 20 роботодавцями, які пропонують роботу на різних посадах, у тому числі в сільському господарстві

місця роботина яких знання польської мови не вимагається)

НА БІРЖІ ПРАЦІ будуть присутні студенти з України, які допомагатимуть перекладати співбесіду з потенційним роботодавцем

 з організаційних причин просимо підтвердити свою участь за телeфоном 

tel. 502 967 934