Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 W dniu 27 września 2022 r. Burmistrz Bełżyc Irenusz Łucka wraz z Dyrektorem Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach Anną Ostasz i Dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach Marzeną Wojnicką przekazali uczniom z Ukrainy plecaki wraz z niezbędnym wyposażaniem.

W dniu 27 września 2022 r. Burmistrz Bełżyc Irenusz Łucka wraz z Dyrektorem Centrum Usług Społecznych  w Bełżycach Anną Ostasz i Dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach Marzeną Wojnicką przekazali uczniom z Ukrainy plecaki wraz z niezbędnym wyposażaniem. Jest to pomoc którą pozyskaliśmy z Lubelskiego Odziału Polskiego Czerwonego Krzyża, wsparciem objęto 30 uczniów z Ukrainy oraz 20 uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.