Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN – Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników terapii dla osób uzależnionych, terapii krótkoterminowej i terapii dla rodzin

Usługa społeczna TERAPIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA, TERAPIA DLA RODZIN realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

  • W ramach usług społecznych oferujemy:
  • rozpoznawanie potrzeb pacjenta związanych z leczeniem uzależnienia;
  • ocena pod kątem problemów zdrowotnych współistniejących z uzależnieniem;
  • praca nad ustabilizowaniem abstynencji;
  • wzmacnianie motywacjo do wprowadzania zmian w aktualnym funkcjonowaniu;
  • rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami;
  • odnalezienie źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie;

Korzystanie z usług społecznych w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usług społecznych odbywa się od dnia 04 października 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34.