Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Świadczenie Dobry Start 300+

Od 1 lipca 2021 r. świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start, można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata odbywa się w formie bezgotówkowej (przelew na konto bankowe).
Szczegóły, wnioski i terminy znajdują się TUTAJ