Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „ROWNE SZANSE – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych”.

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „ROWNE SZANSE – drogą do godnego życia osób niesamodzielnych”. Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej wraz z Gminą Jastków/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie. Wsparcie w ramach realizowanego zadania obejmuje mieszkańców Powiatu Lubelskiego, zatem także mieszkańców Gminy Bełżyce.
Projekt ma na celu udzielenie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Dąbrowicy oraz Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego. Dodatkowo, dla 3 zakwalifikowanych osób, istnieje możliwość świadczenia usług rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby:

 • starsze (po 60 r.ż.) wykluczone społecznie
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • mieszkające na terenie Miasta Lublin i Powiatu Lubelskiego

Na jakie wsparcie można liczyć?

 • usługi opiekuńcze
 • zajęcia arteterapii
 • warsztaty rękodzieła
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia z samoobrony
 • zajęcia usprawniania fizycznego
 • poradnictwo psychologiczne
 • zajęcia z elementami socjoterapii
 • treningi umiejętności społecznych i samoobsługi

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w biurach projektu:
siedziba Caritas Archidiecezji Lubelskiej – ul. Wyszyńskiego 2 w Lublinie, tel. 81 532 95 71, 511 252 155, email: dabrowica.caritas@gmail.com
oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, tel. 81 502 04 77