Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Strona Główna 9 RODO 9 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Usług Społecznych jest:
Centrum Usług Społecznych z siedzibą w 24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b
tel. 81 517 24 68,
adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl.

Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Usług Społecznych jest:
Pan Robert Gostkowski,
adres e-mail: cus@cusbelzyce.pl
adres do korespondencji: 24-200 Bełżyce, ul. Fabryczna 2b