Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASd zaprasza do obejrzenia spotu informacyjnego o działalności Punktu.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASd zaprasza do obejrzenia spotu informacyjnego o działalności Punktu.

https://drive.google.com/file/d/13NM6JtR9YsiUNyT5zoW0vs8EHWp7Guql/view?usp=sharing

Informacje o działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASd dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie 

http://rops.lubelskie.pl/regionalny-punkt-diagnozy-i-terapii-fas-fasd-otwarty/