Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w ramach konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” na wniosek Gminy Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach w kategorii Wolontariusz roku 2021 nagrodziła..
,,Ciągle jeszcze wśród nas istnieją anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie”
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w ramach konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” na wniosek Gminy Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach w kategorii Wolontariusz roku 2021 nagrodziła

– Rafała Topyła V-ce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach min. za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej, rozwój i inicjowanie rozwoju wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz wielozakresowe działania charytatywne.

W tym wyjątkowym wydarzeniu podczas ,,Lubelskiego Forum NGO” naszemu Wolontariuszowi towarzyszyła delegacja reprezentująca Gminę Bełżyce:

Sekretarz Gminy Bełżyce Joanna Kaznowska,
Dyrektor CUS w Bełżycach Anna Ostasz, oraz pracownicy CUS w Bełżycach.

Rafałowi Topyła składamy serdeczne podziękowania za to że zawsze stoi na straży pomagania, jego osobiste zaangażowanie, empatia i ogromne serce zasługują na nasz szacunek i uznanie.