Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy listę adwokatów Lubelskiej Izby Adwokackiej, świadczących stacjonarnie na terenie województwa lubelskiego nieodpłatną pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy. 

Представляємо список адвокатів Люблінської колегії адвокатів, які у Люблінському воєводстві дають безкоштовну юридичну допомогу особам, які приїжджають з України.

Додається повний список контактів та інформаційна брошура польською та українською мовами.

Przekazujemy listę adwokatów Lubelskiej Izby Adwokackiej, świadczących stacjonarnie na terenie województwa lubelskiego nieodpłatną pomoc prawną dla osób przybywających z Ukrainy. 

W załączeniu pełna lista teleadresowa oraz ulotka informacyjna w języku polskim i ukraińskim.