Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy informację od Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Od ponad 20 lat działamy na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Łączymy potrzeby Kandydatów szukających pracy i firm, które takich pracowników chciałyby zatrudniać. Ich zwieńczeniem, było utworzenie jedynego, ogólnopolskiego portalu pracy, w pełni poświęconego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością  https://werbeo.pl/
Posiadamy oferty pracy zdalnej i stacjonarnej w całej Polsce. Wystarczy wejść na portal WERBEO.PL i zarejestrować się bezpłatnie, aktywując konto osoby poszukującej pracy. Obsługa aplikacji odbywa się online, każda osoba z niepełnosprawnością ma szansę na znalezienie zatrudnienia.
Żywimy nadzieję, że powyższe informacje wzbudzą Państwa zainteresowanie, w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie https://werbeo.pl/kontakt