Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Przekazujemy informację dotyczącą warsztatów organizowanych przez Lokalną Grupę działania „Kraina wokół Lublina”. Zachęcamy do zapoznania i skorzystania z oferty.
RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW  „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” cykl warsztatów promujących lokalne produkty w oparciu o infrastrukturę Inkubatora Pszczelarstwa

Celem warsztatów jest zzwiększenie zainteresowania lokalnymi produktami, ich promocja i wykorzytsanie w działalności wplywajacej na rozwój obszarów wiejskich

Warsztaty wytwarzania świec z wosku :Termin realizacji: 20 września 2022 r. godz. 12.30 22 września 2022 r. godz. 12.30 26,27,28 września 2022r. (grupy szkolne) 29 września 2022 r. godz. 12.30  

Program:

  1. Prezentacja pomieszczeń Inkubatora Pszczelarstwa oraz jego oferty
  2. Wstęp: wosk (skąd się bierze? Cechy charakterystyczne wosku. Zasady pracy z woskiem)
  3. Zastosowanie wosku w kosmetyce i lecznictwie
  4. Pokaz plastra pszczelego oraz sposobu wytapiania wosku z plastrów pszczelich oraz prezentacja form do wyrobu świec oraz gotowych figurek i świec
  5.  Proces wykonywania świec w przygotowanych formach – prezentacja
  6. Wykonanie indywidualne świecy z węzy pszczelej, poznawanie walorów leczniczych świec produkowanych z wosku pszczelego
  7. Wykorzystanie walorów estetycznych oraz zdrowotnych świec w handlu, medycynie, turystyce, gastronomii itp.
Warsztaty kulinarne:Termin realizacji: 20 września 2022 r. godz. 15.15 22 września 2022 r. godz. 15.15 26, 27, 28 września 2022r. (grupy szkolne) 29 września 2022 r. godz. 15.15

Program:

1)  Miód w gastronomii – walory dietetyczne i smakowe

2) Dania główne na bazie miodu (wykonanie przykładowej potrawy)

3)  Desery na bazie miodu (wykonanie przykładowego deseru)

4) „Całuski pszczelowolskie” jako przykład tradycyjnego

ciasta na bazie miodu

  • Promocja i wprowadzanie produktów lokalnych na rynek – podstawowe informacje