Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Projekty aktywizujące osoby z niepełnosprawnością – Fundacja Heros

Fundacja Heros realizuje projekty aktywizujące osoby z niepełnosprawnością, współfinansowane ze środków PFRON.

W związku z tym Fundacja poszukuje osób, które:

– posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

– są w wieku aktywności zawodowej (nie osiągnęły wieku emerytalnego),

– zamieszkują na terenie województwa lubelskiego,

– pozostają bez zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie specjalistów:
– pośrednika pracy, trenera pracy lub trenera aktywności zawodowej, prawnika, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej.

Formy aktywizacji przewidziane dla uczestników projektu:

– warsztaty kariery zawodowej,

– szkolenia zawodowe (stypendium w wysokości 11,94 zł netto za godzinę, zwroty kosztów dojazdu),

– staże zawodowe (trzymiesięczne, stypendium w wysokości 1790,30 zł netto za miesiąc, zwroty kosztów dojazdu).

Biuro naszych projektów znajduje się w Lublinie, przy ul. Krasińskiego 2/22.

Telefon: 570 122 110, e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie realizowanych projektów znajdują się na stronie Fundacji Heros https://www.fundacjaheros.org/newsy/