Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, zaprasza osoby rozważające otworzenie własnej działalności gospodarczej na seminarium „Dotacje dla przedsiębiorczych”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, zaprasza osoby rozważające otworzenie własnej działalności gospodarczej na seminarium „Dotacje dla przedsiębiorczych”, które odbędzie się w dniu 23.02.2023 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ( sala klubowa) ul. Tysiąclecia 26,  24-200 Bełżyce

W programie m.in. :

  • informacja o realizowanych formach wsparcia dla osób bezrobotnych  oferowanych przez urząd pracy,
  • obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS przedstawione przez pracownika ZUS,
  • obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy omówione przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy,
  • omówienie rejestracji działalności przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bełżycach,
  • praktyczne wskazówki w wypełnianiu wniosku o dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności pod nr Tel. 81 745 18 16 (wew. 260)  lub  502 967 918 bądź kierując pytania pod adres e-mail: i.poniewaz@puplublin.pl