Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach rozpoczyna obsługę punktu informacyjnego w placówce Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycach pragnie poinformować, że z dniem 01 grudnia 2021 roku rozpoczyna obsługę punktu informacyjnego w placówce Centrum Usług Społecznych w Bełżycach w zakresie udzielania informacji petentom o możliwości:

– rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

– aktualnych ofertach pracy i innych form wsparcia

– świadczeniach z tytułu pozostawania bez pracy

– ubezpieczeniach zdrowotnych osób zarejestrowanych i członków ich rodzin.

W punkcie obsługi dostępne będą druki wniosków i informacji.

Tel. kontaktowy 81 517 24 68 wew. 37

Punkt czynny codziennie w godz. 8.00-10.00