Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Posiedzenie Rady Programowej – „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce”

W dniu 26 października 2021 r., na zaproszenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka wraz z Dyrektorem Centrum Usług Społecznych
w Bełżycach Anną Ostasz oraz  Głównym Księgowym Urszulą Zając uczestniczyli w posiedzeniu Rady Programowej, której przewodniczył Doradca Prezydenta RP prof. dr hab. Marek Rymsza.

W trakcie posiedzenia Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka prezentował Model Usług Społecznych wdrażany na terenie gminy Bełżyce  w ramach projektu  „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                            i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.