Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

GMINA BEŻŁYCE realizuje projekt pn.  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci, warsztaty nordic walking, zajęcia z fizjoterapeutą, trening funkcji poznawczych oraz zakup paczek żywnościowych na Święta Bożego Narodzenia.

Projekt realizowany w ramach działań wspierających.

Uprawnieni do udziału w projekcie są wszyscy mieszkańcy Gminy Bełżyce posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), niezależnie od jego stopnia.

Informacje i zapisy u Organizatora Społeczności Lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, ul. Fabryczna 2b, 1 piętro. Tel. 81 517 24 68 wew. 35.

Decyduje kolejność zgłoszeń.