Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Osoby, które we wrześniu 2023 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze (okres styczeń – czerwiec 2024 r.)

Osoby, które we wrześniu 2023 roku złożyły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego proszone są o wypełnienie oświadczenia dotyczącego zmiany decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na II półrocze (okres styczeń – czerwiec 2024 r.)

Druki oświadczeń będą dostępne w siedzibie Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2b, I piętro lub dostępne do pobrania w pliku poniżej.

Własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do Centrum Usług Społecznych w Bełżycach , ul. Fabryczna 2b, I piętro w okresie od 15 kwietnia 2024 r. do dnia 17 maja 2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.:  81 517 24 68 wew. 22.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3