Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Informujemy, że Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym zapewnia wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków. Telefon +48 222 309 900 jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Szczegóły w załączonej ulotce oraz na stronie https://numersos.pl/