Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 KLUB RODZICA I DZIECKA

KLUB RODZICA I DZIECKA
Gmina Bełżyce/ Centrum Usług Społecznych w Bełżycach
ogłasza nabór o przyjęcie do Klubu Rodzica i Dziecka

Usługa społeczna Klub Rodzica i Dziecka realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:

  • prowadzenie stacjonarnej grupy Klub Rodzica i Dziecka z dziećmi do lat 5, przez 5 dni w tygodniu w przedziale godzinowym od 7.00 do 14.00, dla rodzin z dziećmi zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce; oraz warsztatów tematycznych dla rodziców z zastrzeżeniem że warsztaty mogą odbywać się także w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Zajęcia i warsztaty dla rodziców Klubu Rodzica i Dziecka zlokalizowane będą na terenie gminy Bełżyce, w Szkole Podstawowej w Babinie, Babin 147, 24-200 Bełżyce
  • Korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

UWAGA! W przypadku dzieci, które nie są odpieluchowane, przez cały okres pobytu w Klubie Rodzica i Dziecka winna być zapewniona opieka rodzica lub opiekuna prawnego.

Kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 26 sierpnia 2021 r od godz. 16.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.

UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!