Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Klub Aktywności Społecznej – Aktualizacja harmonogramu

Informujemy, że spotkanie Klubu Aktywności Lokalnej zaplanowane na 28.10.2021 r. odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Klub Aktywności Lokalnej/Pobudzanie Aktywności Obywatelskiej to usługa społeczna realizowana w  ramach projektu  nr POWR.02.08.00-00-0045/20 ,,Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.