Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ/ POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ – Gmina Bełżyce/ Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ogłasza nabór uczestników do Klubu Aktywności Lokalnej

Usługa społeczna KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ/ POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ realizowana jest w ramach projektu „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach usługi społecznej oferujemy:

– uczestnictwo w Klubie Aktywności Lokalnej w szczególności dla: grupy seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz młodzieży w obszarze pobudzania aktywności obywatelskiej ( w tym warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) dla osób zamieszkujących na terenie gminy Bełżyce.

– celem głównym działalności Klubu Aktywności Lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców w zakresie poprawy sytuacji osobistej i integracji lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia rodzin, rozwój wolontariatu i działań samopomocowych;

– Korzystanie z usługi społecznej w ramach projektu świadczone będzie nieodpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz kwalifikowanie do korzystania z usługi społecznej odbywa się od dnia 02 września 2021 r od godz. 8.00 w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych w Bełżycach, zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce, I piętro, lub telefonicznie 81 517 24 68, wew. 34, tel. komórkowy 601 089 114.