Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Kampania społeczna „Profilaktyka FASD- Ciąża bez alkoholu”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem poświęconym szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w ciąży. Informacja jest częścią kampanii społecznej „Profilaktyka FASD- Ciąża bez alkoholu” organizowanej przez Instytut Nowej Kultury.