Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Jeśli przyjęłaś/przyjąłeś uchodźców z Ukrainy, prosimy o zgłoszenie się do Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Jeśli przyjęłaś/przyjąłeś uchodźców z Ukrainy, prosimy o zgłoszenie się do Centrum Usług Społecznych w Bełżycach z ich danymi personalnymi – imię i nazwisko, wiek – paszport lub inny dokument tożsamości – czy przeszli przez punkt recepcyjny? – adres, pod którym przebywają w Polsce

Prosimy o kontakt na poniższe numery:

601 352 274
726 702 600
726 702 607
lub bezpośrednio w Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2b, Bełżyce, 1 piętro

Prosimy o wypełnianie załączonego formularza. 

Formularz dla osób które przyjęły uchodźców z Ukrainy – POBIERZ  

Ankieta informacyjna – POBIERZ