Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że w Klubie Rodzica i Dziecka w Babinie są wolne miejsca!

Informujemy, że w Klubie Rodzica i Dziecka w Babinie są wolne miejsca! Zapraszamy Rodziców dzieci do 5 roku życia do składania dokumentów. Kwalifikowanie do korzystania
z usługi społecznej odbywa się  w siedzibie Biura Projektu Centrum Usług Społecznych
w Bełżycach.

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorami Indywidualnych Planów Usług Społecznych
w siedzibie CUS, przy ul. Fabrycznej 2 B, 24-200 Bełżyce,  I piętro, lub telefonicznie 81 517 24  68, wew. 34, tel. komórkowy 726 702 600 oraz 726 702 607.