Projekt „Nowa jakość usług społecznych w gminie Bełżyce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Link do strony głównej

Zadzwoń

(81) 517 24 68

E-mail

cus@cusbelzyce.pl

Lokalizacja

ul. Fabryczna 2B,
24-200 Bełżyce

Home 9 Aktualności 9 Informujemy, że trwa nabór wniosków w jubileuszowej 25. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”.

nformujemy, że trwa nabór wniosków w jubileuszowej 25. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać duże, średnie i małe firmy oraz fundacje korporacyjne, z którymi współpracowały w 2021 r., w kategoriach: Kultura i edukacja, Lokalne partnerstwa, Ochrona środowiska i klimatu, Pomoc społeczna i charytatywna, Otwartość na różnorodność orz Zdrowy tryb życia.

Nabór zgłoszeń trwa do 10 lutego 2022 r.

Wszystkie szczegóły dostępne na stronie www.dobroczyncaroku.pl oraz Facebook https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku/